Sändning

Genom GO kommer du på ett konkret sätt få stå med i riksarbetet i Reach och hjälpa och stötta de grupper som finns. Som team kommer ni också stå i spetsen av att sprida rörelsen vidare runt om i landet genom teamresor, visionsspridning, montring m.m.

Under teamåret kommer ni som team att åka ut till grupper, församlingar, ungdomsgrupper, konferenser m.m. för att inspirera och träna ungdomar i det som är Reach vision. Teamresorna handleds till en början, men sedan kommer ni som team att åka ut själva. Antalet teamresor kommer ligga runt 2 helger per månad.

För den som gillar media kommer det finnas många möjligheter att stödja rörelsen med i genom; bloggande, videoredigering, programmering, göra reportage, layout m.m.

Som team kommer ni att arbeta nära våra 24 olika grupper som finns runt om i landet. Genom kontinuerlig kontakt, framtagning av resurser, stöd vid uppstarter, skapa nätverk, visionsspridning m.m. kommer ni att hjälpa grupperna att utföra sitt uppdrag.

Som organisation anordnar vi olika events. Som team kommer ni vara med i planeringen och genomförandet av eventen.  Gillar du att planera och organisera så kommer du vara till stor hjälp och välsignelse i arbetet med detta.

Teamskolan Go! är en del av REACH