Träning

Aktivering: Under teamskolan kommer ni som team vid sidan av undervisning också bli aktiverade på olika områden. Vi vill helt enkelt att det inte bara ska bli snack utan att livet och efterföljelsen till Jesus får bli en naturlig del av vardagen. Aktiveringen kommer både ske i trygga miljöer innanför kyrkans väggar, men ni kommer också att bli tränade i att leva ut det utanför kyrkans väggar. Aktiveringen kommer främst att röra olika områden som rör evangelisation, men även andra områden kommer ni tränas i. Tillsammans med handledare kommer ni att få växa i områden som; betjänande, det profetiska, dela sin tro, bön för helande.

Församlingspraktik: Som en del av träningen kommer ni att få välja att delta i någon utåtriktad verksamhet som finns i någon av Uppsalas församlingar. Det kan vara alpha, diakonal verksamhet, Pannkakskyrka, KRIK, språkcafé etc. Ni väljer själva vilken församling och vilken verksamhet ni vill delta i.

Teamskolan Go! är en del av REACH