Undervisning

Innan vi är Guds tjänare är vi först och främst Hans vänner, barn och älskade. När Jesus sände sina lärjungar sände han dem med orden ”Ge det som gåva som du fått som gåva”. Allt börjar med att vi är mottagare. Under GO kommer du att få fördjupas, rotas och växa i din identitet som Guds barn och vad det är att vara oändligt älskad. Genom undervisningen kommer du också att få tid att studera Guds ord, kyrkohistoria, ledarskap m.m. Undervisningen sker två förmiddagar i veckan. Vid sidan av teamskolans handledare kommer vissa kurser att ledas av gästföreläsare.

Kurser

 • Guds Faders hjärta
 • Vår identitet i Kristus
 • Gudsbild
 • Att höra Guds röst
 • Intimitet med Gud
 • Evangelisation
 • Apologetik
 • Pionjärarbete
 • Andens gåvor
 • Församlingen
 • Ledarskap
 • Kyrkohistoria
 • Att tolka och förstå Guds ord
 • Nya Testamentet
 • Gamla Testamentet

* Eftersom Reach är en ekumenisk rörelse tar Reach inte ställning i teologiska frågor där det finns meningskiljaktigeter mellan olika traditioner och kyrkofamiljer. Det innebär att undervisningen främst är avgränsad och orienterad till områden där olika traditioner står på samma grund. När ämnen tangeras där det kan finnas olika teologiska förståelser beroende på tradition presenteras de främsta positionerna utan att värderas sinsemellan. 

Teamskolan Go! är en del av REACH